09352949765

توصیف ظاهر افراد در انگلیسی

راه های بسیاری برای توصیف وضع و حالات فیزیکی و ظاهری افراد در زبان انگلیسی وجود دارد. در مجموعه  زیر رایج ترین و پرکاربرد ترین عبارات انگلیسی برای توصیف فیزیک ظاهری افراد از کتابهای مختلف گردآوری شده اند.

۱.

A: So, is your boss young?
He is in her thirties, I guess about 35.

۲.

A: Its quite long.
B: What color is it?
A: Its light brown. And its a little curly.

۳.

A: He is not very tall, about 175 centimeters.
B: Oh yeah, that’s not so tall.

۴.

A: He looks about 17.
B: No, he is older than that. He is almost 25.
A: No, I don’t believe it. He doesn’t look that old.

۵.

A: She likes to wear it really short.
B: Yeah? And is it straight or curly?
A: Curly. Really curly. You cant miss her when you see her.

۶.

A: Is she short?
B: No, she is really tall. about 180 centimeters.

۷.

A: Is she in her teems or her twenties?
B: I think she is in her twenties. She is really nice. Do you want to see her?
A: Yeah, sure.

۸.

A: Its not very long but its very straight. And its sometimes green.
B: Green!
A: Yeah. He sings in a rock band, I think.

منبع:
www.English-Learners.com

تا کنون ۰ نظر ثبت شده است. شما نیز نظرات و گفتگوهای این مطلب را بخوانید

مشترك خبرنامه ما شويد و ما مطالب مفيد را براي شما ارسال خواهيم كرد :

دیدگاهها و نظرات کاربران عزیز

سوال یا نظری دارید؟ بنویسید و ارسال کنید.