09352949765

کلمات هم آوا در انگلیسی

انگلیسی زبانان بومی گاهی برای بیان کنایی و اصطلاحی برخی مفاهیم، دو یا چند کلمه ی هم آهنگ (کلماتی که از نظر آهنگ کلامی مشابه یکدیگر هستند (کلمات هم آوا در انگلیسی) ) را در کنار یکدیگر قرار می‌دهند و ترکیب کنایی و محاوره ای جدیدی را بوجود می آورند. این واژه ها اغلب در گفتگوهای غیر رسمی و محاوره ای استفاده می شوند.

برای آشنایی بیشتر با این کلماتی برخی از  آنها در بخش زیر آمده است:

________________________________

To dilly-dally: (to delay , or to take too much time)

  • dilly-dally: دل دل کردن، شک داشتن ، به تاخیر انداختن

wishy-washy: (A person who can not hold a firm opinion , or whose mind is easily changed)

  • wishy-washy: سست عقیده

shilly-shally: (a person who’s so undecided about her/his performances)

  • shilly-shally: دودل، مردد، شک داشتن

To hobnob means to associate closely with , as in “ he hobnob with rich people in town .” If you hobnob with the rich ones , you may well be considered hoity-toity , which means that people think you are a snob .

  • hobnob: دوستانه، خودمانی،دوستانه صحبت کردن
  • hoity-toity: خودپسند، مغرور

hodgepodge: Something that contains many things that don’t fit together is said to be a hodgepodge . For example , an essay might be a hodgepodge of unrelated and irrelevant ideas . However , if the essay contained many false or silly ideas , it could be called claptrap .

  • hodgepodge: قاتی پاتی، شلم شوربا، بهم ریخته
  • claptrap:  چرند و پرند، سخنی که برای ستایش دیگران بگویند، چرت و پرت
تا کنون ۰ نظر ثبت شده است. شما نیز نظرات و گفتگوهای این مطلب را بخوانید

مشترك خبرنامه ما شويد و ما مطالب مفيد را براي شما ارسال خواهيم كرد :

دیدگاهها و نظرات کاربران عزیز

سوال یا نظری دارید؟ بنویسید و ارسال کنید.