09352949765

آرشیو آنچه می خوانم

۱۰۱ راه جالب برای گفتن “دوستت دارم”…

استفاده از کتابهای آموزشی مختلف و شرکت در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی تنها راه فراگیری این زبان شیرین نیست. استفاده از منابع مختلف آموزشی ، خواندن مقالات و نشریات، و حتی استفاده از ساده ترین کلمات و عبارات زبان انگلیسی در مکالمات روزمره میتواند نقش بسزایی در رشد دانش زبان انگلیسی افراد داشته باشد.

کیمیاگر (پائولو کوئیلو)

کیمیاگر اثر بیادماندنی “پائولو کوئیلو” ترجمه : دل آرا قهرمان . “جنگجویان تنها در اکنون می زیستند،چون اکنون سرشار از شگفتی ها بود و باید…