09352949765

آرشیو عمومی

کارگاه تربیت مدرس TTC در مشهد

این کارگاه تمامی سرفصل های آموزش زبان انگلیسی به خردسالان ، نوجوانان و بزرگسالان را در بر میگیرد که بخش تدریس به بزرگسالان بر اساس سرفصل های مجموعه کتابهای American English File تدوین شده است. از ویژگی های بارز این کلاس تاکید ویژه بر مباحث روانشناسی ارتباطات و ارتباط روانی موثر با فراگیر می باشد.

کارگاه رزومه نویسی در مشهد

در راستای برگزاری کارگاه های آموزش نگارش صحیح رزومه به زبان انگلیسی ، اینبار آموزشگاه زبانهای خارجی دماوند برگزار کننده ی این کارگاه خواهد بود.

متن انگلیسی انیمیشن های معروف

متن انگلیسی ۴ انیمیشن معروف جهت ارتقاء مهارت های شنیداری در قالب یک فایل زیپ برای فراگیران گلاسهای زبان انگلیسی فراهم گردیده است.