09352949765

آرشیو عمومی

دومین همایش آشنایی با راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی

محمد جواد مردان سوپروایزر آموزشگاه زبانهای خارجی دماوند از برگزاری دومین همایش آشنایی با راهکارهای یادگیری زبانهای خارجی در هفته آخر شهریور ماه خبرداد. وی برگزاری این همایش را برگ زرین دیگری از افتخارات این آموزشگاه خواند و افزود هدف از برگزاری این همایش ارتقاء سطح علمی فراگیران و همچنین مروری بر آخرین راهکارهای یادگیری زبان می باشد. همچنین برآنیم تا مرور مفصلی بر آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی داشته باشیم و سوالات فراگیران را در حوزه ی یادگیری زبانهای خارجی پاسخ دهیم.

یادگیری زبان در یک ترم!!!

– معمولا در اولین مراجعه فراگیران و والدین به یک آموزشگاه زبان و یا ملاقات انان با یک کارشناس آموزش زبان انگلیسی این سوال مطرح می گردد:

کارگاه تربیت مدرس TTC در مشهد

این کارگاه تمامی سرفصل های آموزش زبان انگلیسی به خردسالان ، نوجوانان و بزرگسالان را در بر میگیرد که بخش تدریس به بزرگسالان بر اساس سرفصل های مجموعه کتابهای American English File تدوین شده است. از ویژگی های بارز این کلاس تاکید ویژه بر مباحث روانشناسی ارتباطات و ارتباط روانی موثر با فراگیر می باشد.

سوالی ندارید؟