09352949765

آرشیو عمومی

کارگاه رزومه نویسی به زبان انگلیسی

رزومه خلاصه فعالیت ها و مهارت های شما در حوزه ی کاری و تحصیلی است که فرد به منظور استخدام یا گرفتن بورسیه تحصیلی آن را به نهاد مورد نظر ارائه میدهد.

نگارش صحیح رزومه به زبان انگلیسی از آن رو اهمیت دارد که نگارش صحیح آن بیان کننده ی تسلط فرد به نگارش زبان انگلیسی و همچنین مهارت های نامه نگاری است. فارغ از نوع فعالیت ها و سوابق کاری فرد، رزومه نشان دهنده ی اطلاعاتی کلی از افراد است تا آنجایی که از آن به عنوان شناسنامه کاری فرد یاد میکنند.

مصاحبه با خبرگزاری کتاب ایران – ایبنا

«محمدجواد مردان» درباره‌ي ويژگي‌هاي اين نسخه از كتاب «داستان راستان» گفت: «گروهي از متخصصان ما ۱۰ حكايت از اين کتاب را به زبان كودكان و نوجوانان بازنويسي و ترجمه كرده‌اند. اين داستان‌ها با تصويرگري بومي منتشر شده‌ است.»

چرا موقع خندیدن گریه میکنیم؟

پدیده های زیادی هر لحظه در بدن آدمی اتفاق می افتد که خیلی وقت بی آنکه علت آنها را بدانیم ، بسادگی و بی انکه بدانیم برای بدنمان مفید هستند یا نه، از کنار آنها عبور میکنیم! وقتی از خبر خوشحال کننده ای میشنویم از شوق گریه میکنیم و دقیقا همین کار را زمانی که بسیار ناراحت هستیم هم انجام میدهیم!!! هرگاه از مساله ای میترسیم و ترس وجودمان را فرا میگیرد موهای تنمان سیخ میشود و جالب اینکه در زمان سرما هم دقیقا همین اتفاق می افتد!!! در این بخش نگاه مختصر و مفیدی به این چرایی ها خواهیم انداخت!