09352949765

آرشیو عمومی

کارگاه رزومه نویسی در مشهد

در راستای برگزاری کارگاه های آموزش نگارش صحیح رزومه به زبان انگلیسی ، اینبار آموزشگاه زبانهای خارجی دماوند برگزار کننده ی این کارگاه خواهد بود.

متن انگلیسی انیمیشن های معروف

متن انگلیسی ۴ انیمیشن معروف جهت ارتقاء مهارت های شنیداری در قالب یک فایل زیپ برای فراگیران گلاسهای زبان انگلیسی فراهم گردیده است.

کارگاه رزومه نویسی در مشهد

رزومه خلاصه فعالیت ها و مهارت های شما در حوزه ی کاری و تحصیلی است که فرد به منظور استخدام یا گرفتن بورسیه تحصیلی آن را به نهاد مورد نظر ارائه میدهد.

نگارش صحیح رزومه به زبان انگلیسی از آن رو اهمیت دارد که نگارش صحیح آن بیان کننده ی تسلط فرد به نگارش زبان انگلیسی و همچنین مهارت های نامه نگاری است. فارغ از نوع فعالیت ها و سوابق کاری فرد، رزومه نشان دهنده ی اطلاعاتی کلی از افراد است تا آنجایی که از آن به عنوان شناسنامه کاری فرد یاد میکنند.

سوالی ندارید؟