09352949765

آرشیو زبان انگلیسی

وبینار برندسازی در آموزش زبان

به منظور ارتقای توان آموزشی و مارکتینگ اساتید زبان انگلیسی کشور، اولین وبینار آموزشی “برندسازی در آموزش زبان” را به صورت آنلاین برگزار میکند.