09352949765

آرشیو زبان انگلیسی

ضرب المثل های فارسی به انگلیسی (۲)

در این قسمت، بخش دوم ضرب المثل های رایج فارسی را به همراه معادل های آنان در زبان انگلیسی جمع آوری شده اند. آنچه در باره ی ضرب المثل ها و برابر های آنها در زبان مقصد باید مورد توجه قرار گیرد، عدم توانایی زبان ها در بیان نکات فرهنگی موجود در ضرب المثل هاست. برای مثال ضرب المثل شماره ۶، “چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است” دارای کلماتی با معنای بومی و ملی(مسجد و حرام) است، لغاتی که با این مفهوم مختص مسلمانان است. در نتیجه استفاده از ترجمه تحت الفظی برای کلمه مسجد (Mosque) مانع از انتقال بار معنایی ضرب المثل میشود. به همین منظور باید به دنبال ضرب المثلی با بار معنایی مشابه در زبان نقصد باشیم.

توصیف ظاهر افراد در انگلیسی

راه های بسیاری برای توصیف وضع و حالات فیزیکی و ظاهری افراد در زبان انگلیسی وجود دارد. در مجموعه زیر رایج ترین و پرکاربرد ترین عبارات انگلیسی برای توصیف فیزیک ظاهری افراد از کتابهای مختلف گردآوری شده اند.

ضرب المثل فارسی به انگلیسی (۱)

ضرب المثل ها همواره بیانگر و حاوی فرنگ و تاریخ یک کشور یا فرهنگ هستند که معمولا برای ترجمه آنها به زبان مقصد ، معمولا باید به دنبال معادل آنها بود. هرچند که این کار معمولا آنچنان که به نظر میرسد ساده نمیباشد اما در این بخش سعی شده تا رایج ترین ضرب المثل های زبان فارسی را به همراه معادل آنها در زبان انگلیسی جمع آموری شود.