09352949765

تعریف واژه های انگلیسی

اولین کارگاه تکنیک های تقویت مهارت های گفتاری

اولین کارگاه “تکنیک های تقویت مهارت های گفتاری” با حضور دکتر علی پیرهانی “دومین مرد چندزبانه دنیا و رئیس مرکز چندزبانه های ایران” توسط آموزشگاه زبانهای خارجی دوامند برگزار میگردد.

احسان خدیور، مدیریت اموزشگاه زبانهای خارجی دماوند در جلسه ای که با حضور پرسنل آموزشگاه برگزار شد، این کارگاه آموزشی را در نوع خود بینظیر دانست و ابراز امیدواری کرد تا با استقبال عموم مردم شاهد برگزاری کارگاههای آموزشی بیشتری از سوی آموزشگاه زبانهای خارجی دماوند باشیم.