09352949765

علی پیرهانی

برگزاری کارگاه تربیت مدرس با حضور مرد ۱۹ زبانه دنیا

سوپروایزر آموزشگاه زبانهای خارجی دماوند در جلسه ای در جمع مدرسین آموزشگاه از برگزاری اولین کارگاه تربیت مدرس زبان انگلیسی با حضور مرد ۱۹ زبانه ی دنیا -علی پیرهانی- خبر داد افزود: این کارگاه با همکاری مشترک آموزشگاه دماوند و مرکز چند زبانه های ایران در قالب یک کارگاه یک روزه برگزار می گردد و در پایان به واجدین شرایط از سوی مرکز چند زبانه های ایران گواهینامه شرکت در دوره اهدا می گردد.

اولین کارگاه تکنیک های تقویت مهارت های گفتاری

اولین کارگاه “تکنیک های تقویت مهارت های گفتاری” با حضور دکتر علی پیرهانی “دومین مرد چندزبانه دنیا و رئیس مرکز چندزبانه های ایران” توسط آموزشگاه زبانهای خارجی دوامند برگزار میگردد.

احسان خدیور، مدیریت اموزشگاه زبانهای خارجی دماوند در جلسه ای که با حضور پرسنل آموزشگاه برگزار شد، این کارگاه آموزشی را در نوع خود بینظیر دانست و ابراز امیدواری کرد تا با استقبال عموم مردم شاهد برگزاری کارگاههای آموزشی بیشتری از سوی آموزشگاه زبانهای خارجی دماوند باشیم.