09352949765

Resume نویسی در مشهد

کارگاه رزومه نویسی در مشهد

در راستای برگزاری کارگاه های آموزش نگارش صحیح رزومه به زبان انگلیسی ، اینبار آموزشگاه زبانهای خارجی دماوند برگزار کننده ی این کارگاه خواهد بود.